Dag en nacht bereikbaar : 077 3874141

Geen geld voor een uitvaart

 

Wie overlijdt zonder geld en zonder nazaten, zal een uitvaart krijgen van de gemeente. Deze regelt een sobere begrafenis of crematie. Wanneer de overledene beschikte over een vorm van nalatenschap, mag deze gevorderd worden om de kosten of een deel daarvan te betalen. Wanneer er wel kinderen zijn, maar deze zijn niet in staat om de uitvaart te bekostigen, zal er eveneens een uitvaart van gemeentewege plaatsvinden.

 

Nabestaanden kunnen ook een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand zodat zij toch de regie over de uitvaart kunnen houden. Blijken er na een uitvaart van gemeentewege bloed- of aanverwanten te zijn, dan is de gemeente gerechtigd deze kosten op hen te verhalen. Ook als men een eventuele nalatenschap verwerpt. Wie dus liever niet achteraf de kosten van een gemeentelijke uitvaart betaalt, kan misschien toch beter zelf de uitvaart zo eenvoudig mogelijk regelen om de regie in handen te houden.

Random image
Scroll Up