Dag en nacht bereikbaar : 077 3874141

Nu voor later

 

De wereld om ons heen verandert voortdurend en ook de uitvaartwereld is aan verandering onderhevig. Had je vroeger vooral begrafenissen en veelal kerkelijke uitvaarten, nu kiest het merendeel van de mensen voor een crematie met al dan niet een dienst in het crematorium of elders. Steeds vaker in besloten kring, of juist groots en meeslepend. Bijna alles is mogelijk, een uitvaart is steeds vaker een afspiegeling van het leven dat iemand heeft geleefd en daardoor ook steeds persoonlijker. De dood wordt meer bespreekbaar en mensen kiezen er geregeld voor zelf de regie te houden. We krijgen regelmatig het verzoek om bij mensen thuis te komen om hun afscheid te bespreken, “voor te regelen”.

 

Tijdens een vrijblijvend voorregel gesprek kunt u in alle rust uw wensen kenbaar maken. U bepaalt daarbij zelf hoever u in detail wilt gaan. U kunt uw hele uitvaart vast laten leggen of globaal. Wij noteren het voor u en wij bewaren uw wensen tot het moment dat u overlijdt en wij de uitvaart daadwerkelijk komen regelen. Ook dan kan er van deze wensen afgeweken worden, omdat de situatie veranderd is bijvoorbeeld. De wensen van u en uw naasten zijn leidend, wij zijn begeleidend.

 

Het bespreken en vervolgens vastleggen van uitvaartwensen geeft vaak rust. Rust voor uzelf, maar ook voor uw naasten, die hierdoor weten welke keuzes zij moeten maken na het overlijden. Maar het praten over uw levenseinde heeft, los van het regelen, nog andere belangrijke meerwaarde. Zeker als het gesprek plaatsvindt samen met partners, gezinsleden, familieleden of vriend(inn)en. Het zorgt voor een verbinding tussen u en uw dierbaren, omdat praten over de dood intiem en persoonlijk is. Het leven krijgt er meer betekenis door, omdat het bewust bezig zijn met uw sterfelijkheid ervoor zorgt dat u eerder die dingen doet die u aangenaam vindt. U bewust zijn van uw sterfelijkheid vergroot ook uw relativeringsvermogen.

Random image
Scroll Up