Dag en nacht bereikbaar : 077 3874141

De kosten van een uitvaart variëren en zijn grotendeels afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Begraven of cremeren? Een groots afscheid of juist in besloten kring? Welke kist, in welke gemeente vindt de uitvaart plaats? Deze en vele andere factoren bepalen het totale kostenplaatje.

 

Het is mogelijk door ons een uitvaart te laten verzorgen ongeacht welke uitvaartverzekering U heeft. Daarnaast zorgen wij voor de administratieve afhandeling.

Verzekeren of sparen

 

Wanneer men niet zeker is of de nalatenschap toereikend is, kan men kiezen voor een uitvaartverzekering, een bedrag te reserveren op een spaarrekening, of een bedrag te storten in een deposito. Op basis van leeftijd en overlijdensrisico kan men een uitvaartverzekering afsluiten. Dit is overigens een geheel andere verzekering dan een overlijdensrisicoverzekering waarbij men voor een bepaalde looptijd gedekt is tegen financiële risico’s na eventueel overlijden.

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering is men verzekerd voor een pakket van goederen en diensten. De verzekeraar verzorgt de uitvaart in overleg met de nabestaanden en bepaalt veelal de keuze voor een uitvaartonderneming. De verzekering bestaat uit een basisvoorzieningenpakket dat uitgebreid kan worden met specifieke wensen. Er gelden bepaalde beperkingen zoals het aantal volgauto’s, het aantal rouwbrieven en dankbetuigingen, een maximumbedrag voor onder andere de kist, de bloemen, de consumpties en een kerkdienst en verder geldt vaak een maximumtijd voor het gebruik van de aula.

 

Dit kan tot verrassingen leiden omdat nabestaanden dienen bij te betalen voor bijvoorbeeld een uitgebreidere koffietafel of een duurdere kist. Ook kunnen bepaalde kosten niet door de verzekering gedekt zijn, zoals een grafmonument of sierurn, huurrecht voor een graf, etcetera. Belangrijk is om bij leven al de uitvaartwensen te inventariseren. (Voorbespreking aanvragen) Men kan naast de naturaverzekering ook een bepaald geldbedrag meeverzekeren waarmee eventuele resterende kosten gedekt kunnen worden. De verzekering kan betaald worden door middel van periodieke premie of door een eenmalig bedrag (koopsom).

Kapitaalverzekering

Bij deze vorm van verzekeren krijgen de nabestaanden het verzekerde bedrag uitgekeerd en regelen daarmee zelf de uitvaart. Het kan zijn dat nabestaanden de kosten voor de uitvaart eerst moeten voorschieten voor zij de kosten kunnen declareren. Afhankelijk van de wens van de nabestaanden regelt de verzekeraar ook de uitvaartonderneming.

Advies Nuvema Uitvaartverzekeringen “prima keus”

Bij Uitvaartverzorging Van der Laan streven we er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken en tradities zijn hierbij erg belangrijk.

 

De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door omarmde uitvaartwensen maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in de regio Venlo verloopt en kost nu eenmaal niet hetzelfde als in Groningen.

 

Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van een uitvaart te dekken.

 

Lokale prijzen

Om deze doelstelling te bereiken geeft Uitvaartverzorging Van der Laan jaarlijks de lokale prijzen van de regio Venlo door aan uitvaartverzekeraar Nuvema. Voor mensen uit de regio Venlo worden de uitvaartverzekeringen van Nuvema dan ook gebaseerd op deze prijzen. Hierdoor kan een op maat gemaakte uitvaartverzekering worden aangeboden die aansluit bij de persoonlijke wensen én de lokale kosten.

 

Premie uitvaartverzekering berekenen
Bij Nuvema kunt u, net als bij vele andere partijen op internet, de uitvaartkosten berekenen. De Consumentenbond adviseerde in haar gids te letten op zaken als de looptijd, soort uitvaartverzekering, keuzevrijheid van uitvaartverzorger en de te betalen premie. De natura uitvaartverzekering van Nuvema Uitvaartverzekeringen noemde ze hierbij “een prima keus”.

Sparen

In plaats van een uitvaartverzekering te sluiten, kunt u het bedrag dat nodig is ook zelf bijeen sparen. Dat kan door een gewone spaarrekening te openen of een doelspaarrekening. Een doelspaarrekening is voor een specifiek doel, zoals in dit geval het financieren van uitvaartkosten.

 

Het saldo van een doelspaarrekening mag alleen aangewend worden voor het bepaalde doel.

Uitvaartdeposito

Een depositofonds beheert een bedrag dat men gereserveerd heeft voor een uitvaart. Meestal is dit een eenmalige storting. Dit kan plaatsvinden bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij maar het is geen verzekering. Voor depositofondsen hoeven geen vragen over de gezondheid te worden beantwoord. Bij overlijden wordt het ingelegde bedrag, verhoogd met de bijgeschreven rentevergoeding, verrekend met de kosten van de uitvaart.

 

Het bedrag dat eventueel overblijft, wordt verrekend met de erfgenamen. Geld inleggen in een depositofonds is financieel aantrekkelijker dan een spaarrekening omdat een groot deel van het bedrag vrijgesteld is van belastingheffing.

Wij verzorgen uw uitvaart ongeacht waar u verzekerd bent. In het verleden hebben wij voor de volgende verzekeraars uitvaarten verzorgd.

DELA
Monuta
Yarden uitvaartzorg Groningen
Facultatieve Verzekeringen
Algemeen Belang Groningen
AEGON
Axent
Reaal
Stad Rotterdam
Nationale Nederlanden
Interpolis
Ardanta
NUVEMA
Amev
FBTO
Ohra
NIVO Uitvaartverzekeringen NV
UBO
Stichting Protestantse uitvaart fonds


Scroll Up