Dag en nacht bereikbaar : 077 3874141

Wat te doen bij een overlijden?

 

Of een sterfgeval nu totaal onverwacht komt of na afloop van een langdurig ziekbed, het is altijd een ingrijpende gebeurtenis. En niet alleen op emotioneel vlak. Praktisch gezien moet er veel geregeld worden. We helpen u graag om tijdens deze emotionele periode alle voorbereidingen te treffen voor het laatste afscheid. Wij verzorgen uitvaarten voor verzekerden bij alle landelijke verzekeringsmaatschappijen, informeer gerust naar de voorwaarden.

1. Huisarts inlichten

Wanneer iemand overlijdt, dient een arts dit overlijden vast te stellen. Dit gebeurt door de huisarts, of de dienstdoende arts in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Wanneer de (huis-) arts niet aanwezig is bij het overlijden, dient deze te worden gewaarschuwd. De arts geeft een overlijdensverklaring af. Hiermee kan men vervolgens het overlijden aangeven bij het gemeentehuis.

2. Uitvaart regelen

U neemt contact op met Uitvaartverzorging Van der Laan om het overlijden te melden en te overleggen of en wanneer de overledene wordt overgebracht. Dan worden er verdere afspraken gemaakt om het afscheid verder te regelen.

U kunt een overlijden zowel overdag als ’s nachts bij ons melden, 7 dagen per week.

Bel 077-3874141

3. Akte van overlijden

Het overlijden dient te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De gemeente stelt een akte van overlijden op, waarvan een uittreksel wordt afgegeven. Deze akte wordt ook wel de verklaring van overlijden genoemd. Doorgaans doet de uitvaartverzorger de aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook zelf doen. Een uittreksel is nodig om formele zaken te kunnen regelen.

4. Het verlof tot begraven of cremeren

Na het vaststellen van het overlijden zal de arts de A-verklaring en de B-verklaring afgeven. Op de A-verklaring staan naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op de B-verklaring staat de doodsoorzaak vermeld. Deze wordt in gesloten envelop aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand gegeven waarna deze de envelop doorstuurt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met de A- en B-verklaringen van het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer het verlof tot begraven of cremeren. Zonder dit document kan er geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

Scroll Up