Uitvaart  Venlo - Keurmerk

Register Uitvaartverzorgers

lees verder

 

Uitvaart  Venlo - Keurmerk

Nabestaanden zijn er graag zeker van dat een uitvaart goed wordt geregeld. Ze hechten hierbij veel waarde aan gekwalificeerd personeel. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is het Register voor gecertificeerde Uitvaartverzorger in het leven geroepen. Het Register is een onderdeel van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Om in aanmerking te komen voor de titel Register Uitvaartverzorger (RU) moeten ze aan strenge eisen voldoen en wordt er bij de uitvaartorganisatie waar de ze werken onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de klanttevredenheid.
Nadat we in juli het Keurmerk Uitvaartzorg hebben behaald, is er ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit en klanttevredenheid van vier van de vijf uitvaartverzorgers.
En we mogen met trots mededelen dat ze allemaal zijn opgenomen in het register.