Begrafenisondernemer baarlo 002

Uitvaart regelen

Of een sterfgeval nu totaal onverwacht komt of na afloop van een langdurig ziekbed, het is altijd een ingrijpende gebeurtenis. En niet alleen op emotioneel vlak. Praktisch gezien moet er veel geregeld worden. We helpen je graag om tijdens deze emotionele periode alle voorbereidingen te treffen ongeacht waar je verzekerd bent.

Contact
lees verder

 

Begraven of cremeren?

Wanneer je dierbare overlijdt is de keuze voor begraven of cremeren een van de eerste keuzes die je als nabestaande maakt. Veel mensen leggen voor hun overlijden hun persoonlijke keuze vast, bijvoorbeeld in hun testament. Als je niet weet wat de wens van de overledene was, kun je als nabestaande zelf de keuze maken. Om te helpen bij de keuze tussen een begrafenis of crematie, hebben we de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje gezet.

Lees verder

Regel het nu voor later

Sommige mensen vinden het prettig om hun eigen uitvaart voor te bereiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van ziekte of wanneer mensen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het voorbereiden van je eigen uitvaart heeft als voordeel dat je veel keuzes rondom het afscheid zelf kunt maken. Een ander bijkomend voordeel is dat na het overlijden veel zorgen uit handen worden genomen voor de nabestaanden.

Lees verder

Wat te doen bij een overlijden?

Huisarts inlichten
Wanneer iemand overlijdt, dient een arts dit overlijden vast te stellen. Dit gebeurt door de huisarts, of de dienstdoende arts in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Wanneer de (huis-) arts niet aanwezig is bij het overlijden, dient deze te worden gewaarschuwd. De arts geeft een overlijdensverklaring af. Hiermee kan men vervolgens het overlijden aangeven bij het gemeentehuis.

Uitvaart regelen
Je neemt contact op met Uitvaartverzorging Van der Laan om het overlijden te melden en te overleggen of en wanneer de overledene wordt overgebracht. Dan worden er afspraken gemaakt om het afscheid verder te regelen.

Bel ons nu direct via:
+31 77 - 387 41 41.

Je kunt een overlijden zowel overdag als ’s nachts bij ons melden, 7 dagen per week.

Akte van overlijden
Het overlijden dient te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De gemeente stelt een akte van overlijden op, waarvan een uittreksel wordt afgegeven. Deze akte wordt ook wel de verklaring van overlijden genoemd. Wij helpen je graag bij het doen van de aangifte, maar nabestaanden kunnen dit ook zelf doen. Een uittreksel is nodig om formele zaken te kunnen regelen.

Verlof tot begraven of cremeren

Na het vaststellen van het overlijden zal de arts de A-verklaring en de B-verklaring afgeven. Op de A-verklaring staan naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op de B-verklaring staat de doodsoorzaak vermeld. Deze wordt in gesloten envelop aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand gegeven waarna deze de envelop doorstuurt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met de A- en B-verklaringen van het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer het verlof tot begraven of cremeren. Zonder dit document kan er geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

Een uitvaart regelen is een intensief proces waar wij jullie graag in begeleiden, om het afscheid te regelen zoals jullie dat zelf willen.

De keuze voor een bepaalde uitvaartkist, een mooi plekje op de begraafplaats of een bepaalde urn. maar ook de rouwbrief en bijvoorbeeld een advertentie in de krant maken wij geheel in samenspraak met jullie.

Jullie ritueel, jullie uitvaart

Wensen en mogelijkheden


Ga direct naar...