Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons helemaal voorstellen dat er een heleboel vragen zijn rondom een overlijden en een uitvaart waar je zo één, twee, drie het antwoord niet op weet, maar waar je ook niet meteen voor wil bellen of mailen.

Een heleboel van deze vragen en antwoorden kun je hieronder vinden.
Heb je na het lezen nog andere vragen, bel gerust.

Bel gerust
lees verder

 

Regelen algemeen

1. Hoe regel ik een crematie?
Of een sterfgeval nu totaal onverwacht komt of na afloop van een langdurig ziekbed, het is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Praktisch gezien moet er veel geregeld worden. Hoe regel ik een crematie? Is dan ook een veelgestelde vraag. Het is erg belangrijk om, indien er geen dokter bij het overlijden aanwezig was, contact te zoeken met de (huis)arts. Deze geeft een overlijdensverklaring af. Daarna is het van belang een uitvaartondernemer te bellen om het overlijden te melden en te overleggen of en wanneer de overledene wordt overgebracht.

Uitvaartverzorging Van der Laan kan op alle gebieden helpen om een crematie te regelen en alle belangrijke stappen te doorlopen. Kijk verder op onze website en volg de stappen op het lijstje; wat te doen bij overlijden?

2. Hoe regel ik een begrafenis?
Of een sterfgeval nu totaal onverwacht komt of na afloop van een langdurig ziekbed, het is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Praktisch gezien moet er veel geregeld worden. Hoe regel ik een begrafenis? Is dan ook een veelgestelde vraag. Het is erg belangrijk om, indien er geen dokter bij het overlijden aanwezig was, contact te zoeken met de (huis)arts. Deze geeft een overlijdensverklaring af. Daarna is het van belang een uitvaartondernemer te bellen om het overlijden te melden en te overleggen of en wanneer de overledene wordt overgebracht.

Uitvaartverzorging Van der Laan kan op alle gebieden helpen om een begrafenis te regelen en alle belangrijke stappen te doorlopen. Kijk op onze website en volg het lijstje; wat te doen bij overlijden?

3. Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden?
Niet eerder dan 36 uur na het overlijden mag iemand gecremeerd of begraven worden. Een begrafenis of crematie mag niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde dag na die van het overlijden. (de dag van overlijden telt niet mee).
Wanneer iemand bijvoorbeeld uit het buitenland moet overkomen kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden af te wijken van deze termijn.

afscheidsviering dienst uitvaart

4. Wat als er niemand is die de uitvaart kan of wil verzorgen?
In artikel 21 van de wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen.
In dit geval wordt de gemeente de opdrachtgever en bepaalt zij hoe de uitvaart verloopt. In de gemeente Venlo wordt op zo’n moment altijd gekozen voor een begrafenis.

Kosten en Verzekering

5. Wat kost een uitvaart gemiddeld?
De kosten van een uitvaart zijn natuurlijk afhankelijk van de wensen van de overledene en de wensen van de nabestaanden. Het is daarom lastig om een exact bedrag te noemen wanneer mensen ons vragen wat een uitvaart gemiddeld kost. Kosten lopen uiteen door de verschillende keuzes die er gemaakt worden. Om een indruk te geven wat een uitvaart gemiddeld kost heeft Uitvaartverzorging Van der Laan een calculator ontwikkeld, waar de gemiddelde kosten van een uitvaart gemakkelijk mee te berekenen zijn. Klik hier voor de Uitvaartcalculator.

6. Wat kost een begrafenis en wat kost een crematie? Waar liggen de verschillen in kosten?
De kosten van een begrafenis liggen over het algemeen hoger dan de kosten van een crematie. Dit heeft te maken met de kosten van een grafmonument of grafsteen. Daarnaast komen er terugkerende grafkosten bij. Grafkosten betaal je voor een afgesproken periode (vanaf 10 jaar) Na deze periode kunnen de grafkosten verlengd worden. Wanneer je kiest voor cremeren en je wil de urn met as bijzetten op een urnenveld, komen hier ook onderhoudskosten bij.
Klik hier voor de belangrijkste verschillen.
Om een indruk te geven wat een begrafenis of crematie gemiddeld kost heeft Uitvaartverzorging Van der Laan een calculator ontwikkeld, waar de gemiddelde kosten van een uitvaart gemakkelijk mee te berekenen zijn. Klik hier voor de Uitvaartcalculator.

7. Wat kost een uitvaart zonder verzekering?
Een uitvaartverzekering of andere manier van sparen voor een uitvaart zorgen ervoor dat (een gedeelte van) de kosten van een uitvaart worden gedekt.
Om een indruk te geven wat een begrafenis of crematie gemiddeld kost heeft Uitvaartverzorging Van der Laan een calculator ontwikkeld, waar de gemiddelde kosten van een uitvaart gemakkelijk mee te berekenen zijn. Klik hier voor de Uitvaartcalculator.
Ongeacht of je wel of niet bent verzekerd, Uitvaartverzorging Van der Laan gaat samen met de nabestaande kijken hoe je een mooi en respectvol afscheid kun organiseren, passend bij ieders portemonnee.

8. Wat kost een begrafeniskist?
Kies je voor een eenvoudige begrafeniskist, ook wel uitvaartkist genoemd, of voor een luxe variant? Zoek je een begrafeniskist in een bijzondere kleur of vind je duurzaamheid belangrijk en kies je voor een milieuvriendelijke kist? Er zijn verschillende mogelijkheden wanneer het gaat om begrafeniskisten. De kosten voor een begrafeniskist zijn dan ook geheel afhankelijk van je wensen en lopen uiteen van €475,- tot en met €1375,-.
Gebruik onze uitvaartcalculator om een inschatting te maken van de totale kosten van een uitvaart.

Weg

9. Als ik verzekerd ben bij Coörperatie Dela of een andere verzekeraar, kan Van der Laan dan toch mijn uitvaart verzorgen?
Ja dat kan, Uitvaartverzorging van der Laan verzorgt een uitvaart, ongeacht waar je verzekerd bent. Daarnaast zorgen wij ook voor de administratieve afhandeling. Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen en manieren om te sparen voor een uitvaart. Lees hier over alle verschillende opties.

Opbaren en verzorgen

10. Wat is een thuisopbaring?
De vraag waar het lichaam van een dierbare na het overlijden tot aan de uitvaart moet verblijven komt al heel snel. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Zo heeft Uitvaartverzorging van der Laan een sfeervolle afscheidslocatie aan de Grote Blerickse Bergenweg met verschillende afscheidskamers en twee 24-uurs kamers, zodat hier op elk gewenst moment, zonder afspraak of tijdslimiet afscheid genomen kan worden. . Maar je kunt er ook voor kiezen om de overledene thuis te laten opbaren. Dit houdt in dat een overledene thuis in een kist of op een bed wordt verzorgd en ook blijft. De kist of het bed moeten met een koelplaat gekoeld woren. Op deze manier kunnen de nabestaande op ieder gewenst moment en in de eigen omgeving afscheid nemen.

11. Mag ik de overledene zelf verzorgen?
Ja, natuurlijk mag je de overledene zelf, of samen met een medewerker van het uitvaartcentrum wassen en aankleden. Samen met een aantal andere handelingen heet dit de laatste verzorging. Je kunt er ook bij aanwezig zijn en alleen maar toekijken. Het is belangrijk om te weten dat het zelf verzorgen van de overledene steun kan bieden in het rouwverwerkingsproces. Hoe vreemd en/of akelig het lijkt, veel mensen zijn achteraf erg blij dat ze het gedaan hebben.

Cremeren

12. Mag ik bij het invoeren van de kist aanwezig zijn?
Bij de meeste crematoria is dit toegestaan (in Venlo in ieder geval wel). Als je dit graag wil zal de uitvaartleider dit moeten aangeven bij het betreffende crematorium. Meestal is er in verband met de veiligheid en beschikbare ruimte, wel een maximum gesteld aan het aantal mensen dat mee kan de ovenruimte in.

Afscheidsdienst

13. Wat is de beste uitvaartmuziek?
Er is geen specifieke uitvaartmuziek. Muziek die tijdens een uitvaart wordt gedraaid is geheel afhankelijk van de overledene, de nabestaanden en de bijbehorende wensen.
Vaak wordt er gekozen voor muziek die de overledene erg mooi vond of die goed bij hem of haar paste. Als de overledene geen specifieke wensen had op het gebied van uitvaartmuziek wordt er vaak gekozen voor muziek die een verband legt tussen de overledene en de nabestaanden.

14. Is live muziek tijdens een uitvaart toegestaan?
Live muziek is bijna overal toegestaan en mogelijk. Het muzikaal invullen van een uitvaart kan op eindeloos veel manieren. Als je een idee hebt voor live muziek, leg dit dan neer bij je uitvaartleider, dan kan dit meteen worden opgepakt. Houd er wel rekening mee dat dit extra kosten met zich mee kan brengen.
Aerdehof heeft straks voldoende mogelijkheden om live muziek te faciliteren.

Bladmuziek

Van der Laan Uitvaartverzorging heeft een lijstje gemaakt met voorbeelden en veel gedraaide ‘uitvaartmuziek':

Hald mich ens vast – Neet oet Lottum
The Rose
– Bette Midler
’T Veldboeket – Thei & Marij
De Veldslaag – Jacques-Paul Joosten
Tears in heaven
– Eric Clapton
’t Kapelke
– diverse uitvoeringen
Rowen Hèze – De neus umhoeg
Ave Maria – diverse uitvoeringen
Dat ik je mis – Maaike Ouboter
My way – Frank Sinatra
Papa
– Stef Bos

15. Wat zijn mooie uitvaart teksten?
Er zijn geen specifieke uitvaart teksten. Tijdens een uitvaart worden vaak teksten of gedichten en soms zelfs liedjes gebruikt die goed bij de overledene passen. In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van een uitvaartspreker, een uitvaartspreker stelt samen met de nabestaanden de afscheidsdienst samen. De uitvaartspreker maakt na een persoonlijk gesprek een levensverhaal, zorgt voor muziek en beeldmateriaal en is spreker tijdens de afscheidsdienst.

16. Hoe kan ik me het beste voorbereiden op spreken tijdens een uitvaart?
Het houden van een persoonlijk verhaal of toespraak geeft een uitvaart vaak een bijzondere en intense lading. Dit is alleen niet voor iedereen altijd even makkelijk. Kunnen verwoorden wat je voelt en wat door je heen gaat, maar ook de angst om niet uit je woorden te komen of te gaan huilen. Een goede voorbereiding kan je hier bij helpen.
- Vertel iets vanuit je hart.
- Bepaal of je de overledene zelf toespreekt óf over de overledene spreekt.
- Lees de tekst van te voren een paar keer goed door, zodat hij helemaal eigen wordt.
- Lees langzaam en rustig. Je leest altijd sneller dan je denkt dus overdrijven mag.
- Print de tekst in een groot lettertype uit.
- Voeg adempauzes toe, zodat je ook even kort de zaal die je toespreekt kan aankijken.

17. Wat moet ik aan op een uitvaart?
Een vraag die je zelf het beste kunnen beantwoorden. Als er geen speciale wensen zijn van de overledene of de nabestaanden;l,u, deze staan vaak in een advertentie of rouwkaart vermeld, dan moet je vooral dragen waar je jezelf prettig in voelt. Het dragen van zwarte, nette kleding vinden veel mensen fijn en zien het als een laatste eerbetoon. Terwijl andere het juist prettig vinden om kleding te dragen waar ze zich prettig in voelen.

Buitenland

18. Wat moet ik doen als iemand in het buitenland overlijdt?
Als iemand in het buitenland overlijdt en je bent op reis in het buitenland, bel dan eerst de reisverzekering. Die zorgt vaak voor repatriëring (terugbrengen naar het vaderland) van de overledene. Neem in het verlengde contact op met bijvoorbeeld Uitvaartverzorging Van der Laan. Wij zullen zorgen dat alles verder geregeld wordt.

19. Is begraven of cremeren in het buitenland mogelijk?
Dit is tegenwoordig geen probleem. Steeds meer mensen willen begraven worden in hun land van herkomst. Houd hier wel rekening met extra kosten, zoals bijvoorbeeld de repatriëring (terugbrengen naar het vaderland) van de overledene.


Ga direct naar...